Logo Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach
Powróć do: Miasto i Gmina

Komisje Rady Miejskiej

KOMISJA REWIZYJNA:
1. Justyna Urbańczyk - Przewodnicząca Komisji
2. Jarosław Zgiep - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Adam Wrona - Członek Komisji
4. Ewelina Burakowska - Członek Komisji
5. Milena Pałczyńska - Członek Komisji

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:
1. Andrzej Jastrzębski - Przewodniczący Komisji
2. Paweł Serafin - Członek Komisji
3. Jakub Lipiec - Członek Komisji
4. Agata Kacprzak - Członek Komisji
5. Andrzej Janik - Członek Komisji

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH:
1. Edyta Kuflikowska - Przewodnicząca Komisji
2. Konrad Pająk - Członek Komisji
3. Kazimierz Dąbrowski - Członek Komisji

KOMISJA SKARG I WNIOSKÓW:
1.Paweł Serafin - Przewodniczący Komisji
2. Edyta Kuflikowska - Członek Komisji
3. Jakub Lipiec - Członek Komisji
4. Andrzej Jastrzębski - Członek Komisji
5. Kazimierz Dąbrowski - Członek Komisji