Logo Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Ocena 0/5

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz  §59 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. z 2022 r., poz. 3370) zwołuję posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych w dniu 1 lutego 2024 r. o godz. 14:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. Adama Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

Przedmiotem posiedzenia  będzie:
1. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych z 22 listopada 2023 roku.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały:
a) w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wyśmierzyce.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych
/-/ Edyta Kuflikowska

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności