Logo Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach
Powróć do: Pozyskane fundusze

2021

  • 10 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021
  • 26 312,82 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wyśmierzyce”
  • 23 500,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu ,, MAZOWIECKIE STRAŻNICE 2021" na modernizację budynku OSP w Kostrzynie w zakresie tynków boksu garażowego, lamperii z płytek ceramicznych, rynien spustowych oraz elewacji zewnętrznej
  • 41 580,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na ,,Zielone Wyśmierzyce dla najmłodszych – uczymy postaw proekologicznych”
  • 80 000,00 zł ,,Posiłek w szkole i w domu" - wspieranie w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków
  • 400 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (PGR) - budowa budynku świetlicy wiejskiej w Witaszynie wraz z garażem dla OSP Witaszyn
  • 700 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Covid) na budowę wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z ogólnodostępnym kompleksem rekreacyjno - sportowym przy PSP Wyśmierzyce