UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wersja językowa

plenfrdeitrues

Menu

o 142192955154c0ec4f112bd

 

 

archbaner

 

transmisje

 

 

Facebook New Logo

 

rso

 

m 1575fe247b70c9

.

Informacja

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach

dotycząca świadczenia wychowawczego

na okres zasiłkowy 2017/2018

500plus.jpg
Okres zasiłkowy 2016/2017 rozpoczął się 1 kwietnia  2016 r. i trwa do 30 września 2017r.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018r.  będzie można składać od 1 sierpnia 2017r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach ul. A. Mickiewicza 75 lub drogą elektroniczną.

Kolejny okres zasiłkowy w programie „Rodzina 500+” trwać będzie od 1 października  2017r. do 30 września 2018r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą od 1 sierpnia 2017r.

„Rodzina 500 +” to  świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługujące rodzinom wychowującym dzieci (zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195).

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

–  rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dzieci do  18 roku życia
– w przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym faktycznie sprawują opiekę (zgodnie z wyrokiem sądu).

Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1)         drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)         ojciec dziecka jest nieznany;

3)         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4)         sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)         dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Kryterium dochodowe

–  świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko będzie przysługiwać niezależnie od  dochodu.

–  rodzina z jednym dzieckiem otrzyma 500 zł jeśli jej dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne

Do wniosku należy dołączyć:

– odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd zobowiązanych do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

zaświadczenie od komornika lub sądu okręgowego o wyegzekwowanych alimentach za 2016r.;

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

– zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2016 roku,

– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

  1. a)         formie opłacanego podatku,
  2. b)         wysokości przychodu,
  3. c)         stawce podatku,
  4. d)         wysokości opłaconego podatku

– odpowiednie zaświadczenie w przypadku dochodu uzyskanego (tj. m.in. w przypadku podjęcia pracy: umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc od podjęcia zatrudnienia);

-odpowiednie dokumenty w przypadku wnioskowania o dochód utracony (np. utrata pracy – świadectwo pracy);

– inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego;

–    gdy rodzina ubiega się o 500 złotych na drugie i kolejne dziecko, nie ma konieczności dołączania informacji o dochodach

Wnioski należy składać w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Wyśmierzycach:

ul. A. Mickiewicza 75   pok.  Nr 116  

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

telefon  48 615 70 03   wew. 115

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wyśmierzycach

Justyna Bubek

 BIP

Burmistrz zaprasza

 Burmistrz Wyśmierzyc
Wojciech Sępioł
oraz Zastępca Burmistrza Wyśmierzyc
Małgorzata Zajączkowska

Przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godzinach 8.00-11.00,
                    po wcześniejszym
                    ustaleniu terminu.

Urząd Miejski w Wyśmierzycach

ul. Adama Mickiewicza 75
26-811  Wyśmierzyce
tel: 48 615 70 03
fax 48 615 70 03 wew 118
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Urząd jest czynny:

w poniedziałki - w godzinach
7:30 - 17:30

od wtorku - do piątku w godzinach 
7:30 - 15:30

 

Pogoda na dziś

Zobacz rowież

500

 

LPM logo 2018 rgb

 

o 1463646673573d79d115671

 agromarket

 transmisje

 

 

pomoc prawna

 

 

gas system

 

 

FE POPC poziom pl 1 rgb

 

biblioteka logoparafia  o 146277866057303b2413d78  o 142235871754c778bd2fb00
 pspwysmierzyce  o 145985055857038d3e9cca2  o 142235849754c777e149b8d  logo lokalna grupa dzialania zapilicze1
FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpg 
Kopia logo mikołaj