UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wersja językowa

plenfrdeitrues

Menu

o 142192955154c0ec4f112bd

 

archbaner

 

new youtube

 

Facebook New Logo

 

rso

 

m 1575fe247b70c9

 

ojczyznienawielelogo

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca  w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020-Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W dniu 7 sierpnia 2017r. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej podpisało umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie „ Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wyśmierzyckiej będzie realizatorem operacji pn. „O Ojczyźnie na wiele sposobów...”, której celem jest upamiętnieniem bogatej historii i tradycji społecznikowskich oraz przekazywanie tego bogactwa kolejnym pokoleniom poprzez organizację 2 imprez kulturalnych: 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyśmierzycach oraz 100-lecia powstania Publicznej Szkoły Podstawowej w Kostrzynie.

Planowany termin realizacji:

Część I

Jubileusz 100- lecia OSP w Wyśmierzycach – 2 września 2017r.

Cześć II

Jubileusz 100-lecia PSP w Kostrzynie – 17 września 2017r.

_____________________________________________________________________

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wyśmierzycach

 

Stanisław Podpora

 przyjmuje interesantów

 w każdy czwartek, w godzinach od 1400 – 1500

sala konferencyjna (I piętro)

wszystko razemTYTUŁ PROJEKTU:
 Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Witaszyn-Kożuchów-Wyśmierzyce oraz Redlin-Korzeń
dla rozwoju Mazowsza

Projekt: ": Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Witaszyn-Kożuchów-Wyśmierzyce oraz Redlin-Korzeń." zrealizowany został w ramach Priorytetu III. – Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu gminy.
 
Wartość projektu: 1 374 116,83 zł, w tym EFRR 1 126 775,80 zł
Okres realizacji projektu od 16-04-2007 do 18-09-2012   


 
        Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych, wzrost szeroko rozumianej jakości życia mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez przebudowę infrastruktury drogowej i ulepszenie jej parametrów technicznych. Długofalową konsekwencją realizowanego projektu będzie podniesienie jakości życia mieszkańców tych miejscowości oraz mobilność zawodowa i szerszy dostęp do edukacji. Planowana inwestycja pozytywnie przyczyni się do powstania spójnego układu drogowego i tym samym do  większego komfortu i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich jego uczestników. Zadanie inwestycyjne zapewni szybsze powiązanie z innymi drogami gminnymi i powiatowymi oraz odciążenie drogi krajowej nr 48.
Cele bezpośrednie projektu:
--poprawa stanu środowiska przyrodniczego poprzez ograniczenie emisji spalin, kurzu i pyłów do atmosfery,
--poprawa estetyki krajobrazu,
--rozwój agroturystyki i turystyki w gminie,
--skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów przejazdu osób i towarów,
--poprawa jakości życia mieszkańców i podwyższenie standardów bytowych poprzez stworzenie właściwych warunków komunikacyjnych,
--wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich poprzez zwiększoną mobilność zawodową mieszkańców,
--zwiększenie dostępności infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
--poprawa w dowozie dzieci i młodzieży do szkół transportem zorganizowanym,
--poprawa dostępności do ważnych ośrodków miejskich,
--poprawa jakości funkcjonowania systemu infrastruktury drogowej poprzez ułatwienie połączeń komunikacyjnych,
--zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy,
--rozwój sektora MŚP w gminie,
--zmniejszenie różnic warunków w rozwoju gospodarczym terenów w bezpośredniej bliskości dróg,
-- poprawa warunków dla użytkowników dróg.


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu  

 

 

krus logoJuż po raz ósmy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem:

Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy

 Honorowy patronat nad Konkursem objął

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Współorganizatorem Konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Ponadto do współpracy przy organizacji Konkursu zapraszamy: dyrekcje szkół podstawowych, jednostki samorządu terytorialnego i lokalne media.

Celem Konkursu jest promowanie bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym wśród najmłodszych mieszkańców wsi, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

W tym roku KRUS  zwraca uwagę na zapobieganie zdarzeniom spowodowanym przez różnego rodzaju upadki.

Na terenie Oddziału Regionalnego KRUS w Warszawie i podległych mu Placówek Terenowych, Konkurs przebiega w 2 etapach:

powiatowym i wojewódzkim.

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych

klas 0-VII, w dwóch kategoriach wiekowych

(1. grupa: klasy 0-III, 2. grupa: klasy IV-VII).

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem upadkom.

Dla laureatów wszystkich etapów Konkursu organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Prace plastyczne laureatów pierwszych miejsc z obu grup wiekowych wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich. Do etapu ogólnopolskiego  zostaną przekazane prace zwycięzców trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać

w Placówce Terenowej KRUS w Białobrzegach

 

Regulamin 

 

PT KRUS Białobrzegi

        Lidia Nader

Tel. 48 613 26 65

 BIP

Burmistrz zaprasza

 Burmistrz Wyśmierzyc
Wojciech Sępioł
Przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek
w godzinach 8.00-11.00
                 po wcześniejszym
                  ustaleniu terminu
                     

Urząd Miejski w Wyśmierzycach

ul. Adama Mickiewicza 75
26-811  Wyśmierzyce
tel: 48 615 70 03
fax 48 615 70 03 wew 118
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Urząd jest czynny:

w poniedziałki - w godzinach
7:30 - 17:30

od wtorku - do piątku w godzinach 
7:30 - 15:30

 

Pogoda na dziś

Zobacz rowież

500

 

LPM logo 2018 rgb

 

o 1463646673573d79d115671

 agromarket

 transmisje

 

 

pomoc prawna

 

 

gas system

 

 

FE POPC poziom pl 1 rgb

 

biblioteka logoparafia  o 146277866057303b2413d78  o 142235871754c778bd2fb00
 pspwysmierzyce  o 145985055857038d3e9cca2  o 142235849754c777e149b8d  logo lokalna grupa dzialania zapilicze1
FE_POPC_poziom_pl-1_rgb.jpg