UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wersja językowa

plenfrdeitrues

Menu

o 142192955154c0ec4f112bd

 

archbaner

 

new youtube

 

Facebook New Logo

 

rso

ZARZĄDZENIE Nr 20/15

Burmistrza Wyśmierzyc

z dnia  30 marca 2015 roku

       w sprawie: zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat.

          Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014r., poz.782 ze zm.) w związku

z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Wysokość opłat za udostępnianie informacji publicznej w związku ze wskazanym sposobem udostępnienia określa załącznik nr 3 do regulaminu.

§ 3

Kierowników referatów zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia prawidłowej organizacji udostępniania informacji publicznej oraz

terminowości załatwiania wniosków o udostępnianie informacji publicznej w ramach

właściwości rzeczowej wydziału.

2. Przedkładania na wniosek Burmistrza Wyśmierzyc lub Sekretarza Gminy sprawozdań i informacji na temat realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.

§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 12/2012r z dn. 26.03.2012r. Burmistrza Wyśmierzyc.

 § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                     Burmistrz

                                                                                              /-/ Marek Bielewski

Regulamin udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach

Wniosek o udostępnienie infoformacji publicznej

 

Gabinet zabiegowy

Pielęgniarki:

Jadwiga Cianowska

Bożena Karasek

 

  praca w gabinecie
poniedziałek 8.00-18.00
wtorek 8.00-18.00
środa 8.00-18.00
czwartek 8.00-18.00
piątek 8.00-18.00

 

Pomiaru ciśnienia i cukru dokonuje się w godzinach pracy gabinetu zabiegowego

Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

poniedziałek 8.00-10.00

środa 8.00-10.00 

Szczepienia małych dzieci

wtorek 8.00-10.00

piątek 8:00-10:00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wyśmierzycach

ul.1000-lecia 8

26-811 Wyśmierzyce

tel: 48 61-57-010

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00

Gabinet lekarski

Jolanta Koszykowska

Lekarz medycyny


 

godziny przyjęć

wizyty domowe

poniedziałek

10.00-14.00

16.00-18.00

wtorek

12.00-16.00

10.00-12.00

środa

9.00-12.00

14.00-15.30

czwartek

12:00-16.00

10.00-12.00

piątek

9.00-12.00;

14.00-16.00

 

 

 

Gabinet Stomatologiczny

Marzena Jelonek

Lekarz Stomatolog

Bożena Krzesińska

Asystent stomatologiczny

                                                        

                 godziny przyjęć
poniedziałek 7.30-15.00
wtorek 11.30-18.00
środa 7.30-15.00
czwartek 7.30-14.00
piątek 7.30-15.00

 BIP

Burmistrz zaprasza

 Burmistrz Wyśmierzyc
Marek Bielewski
Przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałek
w godzinach 7.00-11.00

Urząd Miejski w Wyśmierzycach

ul. Adama Mickiewicza 75
26-811  Wyśmierzyce
tel: 48 615 70 03
fax 48 615 70 03 wew 118
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Pogoda na dziś

Zobacz rowież

500

 

portalmapowy

 

o 1463646673573d79d115671

 agromarket

 

 

biblioteka logoparafia  o 146277866057303b2413d78  o 142235871754c778bd2fb00
 pspwysmierzyce  o 145985055857038d3e9cca2  o 142235849754c777e149b8d  logo lokalna grupa dzialania zapilicze1