UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wersja językowa

plenfrdeitrues

Menu

o 142192955154c0ec4f112bd

 

archbaner

 

new youtube

 

Facebook New Logo

 

rso

.

PrzechwytywanieNa podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz §74 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 5924) zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach, w dniu 22 grudnia 2017 r., o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

 Przedmiotem posiedzenia  będzie:

 1. Wybór prowadzącego wspólne posiedzenie Komisji.
 2. Otwarcie obrad  i stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad wspólnego posiedzenia Komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego, wspólnego posiedzenia Komisji z dnia 24 października 2017 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Wyśmierzycach, pok. 213).
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  a) w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2017 rok,
  b) w sprawie: uchwały budżetowej gminy na 2018 rok,
  c) w sprawie: uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2021,
  d) w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wyśmierzyce na lata 2018-2022,
  e) w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
  f) w sprawie: Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wyśmierzyce na 2018 rok,
  g) w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Wyśmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018”.
 6. Wolne wnioski i sprawy różne.
 7. Zamknięcie wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.

  Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł

 

Otrzymują:

 1. Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
 2. Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.
 3. a/a.

 BIP

Burmistrz zaprasza

 Burmistrz Wyśmierzyc
Marek Bielewski
Przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałek
w godzinach 7.00-11.00

Urząd Miejski w Wyśmierzycach

ul. Adama Mickiewicza 75
26-811  Wyśmierzyce
tel: 48 615 70 03
fax 48 615 70 03 wew 118
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Pogoda na dziś

Zobacz rowież

500

 

portalmapowy

 

o 1463646673573d79d115671

 agromarket

 

 

biblioteka logoparafia  o 146277866057303b2413d78  o 142235871754c778bd2fb00
 pspwysmierzyce  o 145985055857038d3e9cca2  o 142235849754c777e149b8d  logo lokalna grupa dzialania zapilicze1