UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Wersja językowa

plenfrdeitrues

Menu

o 142192955154c0ec4f112bd

 

archbaner

 

new youtube

 

Facebook New Logo

 

rso

.

PrzechwytywanieNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 28 Statutu Gminy Wyśmierzyce (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 5924), zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Wyśmierzycach w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wyśmierzycach, ul. A. Mickiewicza 75, sala konferencyjna.

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie porządku obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej.
3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2016 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
4.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 09 lutego 2017 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
5.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2017 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
6.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 04 kwietnia 2017 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
7.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Miejskiej z dnia 19 kwietnia 2017 r. (protokół był wyłożony do wglądu w Urzędzie Miejskim).
8.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 2017 roku
b)    w sprawie: zatwierdzenia taryfy stanowiącej zestawienie cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach,
c)    w sprawie: ustalenia cen wody i opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyśmierzycach,
d)    w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Gminy Wyśmierzyce, położonych w miejscowości Korzeń i Olszowa,
e)    w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wyśmierzyce do gminnego zasobu, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Wyśmierzyce,-
f)     w sprawie: zatwierdzenia i przyjęcia do wdrożenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyśmierzyce”,
g)    w sprawę: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wyśmierzyce,
h)    w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wyśmierzyce w 2017 roku,
i)     w sprawie: zmiany załącznika nr 3 do Statutu Gminy Wyśmierzyce, przyjętego Uchwałą Nr XVI/98/16 w dniu 16 czerwca 2016 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminu Wyśmierzyce.
j)     w  sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wyśmierzyce oraz upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyśmierzycach do prowadzenia postępowań
      w sprawie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.
k)   w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wyśmierzyce na lata 2017-2019.
9.    Wnioski i interpelacje radnych.
10.    Zapytania i wnioski sołtysów.
11.    Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane w trakcie obrad.
12.    Sprawy różne.
13.    Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Wyśmierzycach.
Otrzymują:
1.    Radni Rady Miejskiej w Wyśmierzycach - wg wykazu w aktach.
2.    Sołtysi Gminy Wyśmierzyce - wg wykazu w aktach.
3.    Zaproszeni goście - wg wykazu w aktach.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Wojciech Sępioł

 BIP

Burmistrz zaprasza

 Burmistrz Wyśmierzyc
Marek Bielewski
Przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałek
w godzinach 7.00-11.00

Urząd Miejski w Wyśmierzycach

ul. Adama Mickiewicza 75
26-811  Wyśmierzyce
tel: 48 615 70 03
fax 48 615 70 03 wew 118
umwysmierzyce@wysmierzyce.pl

Pogoda na dziś

Zobacz rowież

500

 

portalmapowy

 

o 1463646673573d79d115671

 agromarket

 

 

biblioteka logoparafia  o 146277866057303b2413d78  o 142235871754c778bd2fb00
 pspwysmierzyce  o 145985055857038d3e9cca2  o 142235849754c777e149b8d  logo lokalna grupa dzialania zapilicze1